Lập vi bằng ghi nhận việc nhờ người khác đứng tên hộ tên nhà đất

Nhà đất là bất động sản phải đăng ký với Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Luật đất đai 2013 và Bộ luật dân sự 2015 hiện hành không thừa nhận giao dịch nhờ đứng tên hộ mua nhà đất. Tuy nhiên, loại giao dịch ngầm này xảy ra không ít trên thực tế vì những lý do khác nhau.

nhờ người khác đứng tên nhà đất, lập vi bằng nhà đất

Về hình thức, các giao dịch đứng tên giùm thường được lập thành thỏa thuận bằng văn bản, có đủ chữ ký các bên, đương nhiên là không công chứng được. Trường hợp  không có giấy viết tay, cũng có các căn cứ để chứng minh việc nhờ đứng tên hộ này trên thực tế như bản ghi âm, người làm chứng, sao kê chuyển khoản ngân hàng …

Tranh chấp phát sinh khi người được nhờ đứng tên hộ nhà đất muốn chiếm hữu luôn nhà đất do mình đứng tên hoặc không chịu thực hiện các thủ tục chuyển nhượng lại cho người nhờ đứng tên giùm khi họ yêu cầu chuyển nhượng lại theo như văn bản thỏa thuận nhờ đứng tên hộ ban đầu.

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của người nhờ người khác đứng tên hộ nhà đất, chúng ta cần có một Văn bản thỏa thuận rõ ràng giữa chủ thực tế và người được nhờ đứng tên nhà đất, sau đó yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận toàn bộ, chi tiết thỏa thuận, và các văn bản đã lập giữa hai bên để làm chứng, khi có tranh chấp xảy ra chúng ta sử dụng vi bằng này giúp chứng minh với các cơ quan nhà nước về sự thật của giao dịch.

Dịch vụ Lập vi bằng tại Văn phòng chúng tôi chuyên tư vấn và soạn thảo các Văn bản thỏa thuận về việc nhờ người khác đứng tên hộ tài sản có thể là bất động sản hoặc động sản đang diễn ra trong đời sống hàng ngày.

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục