Thừa phát lại trực tiếp lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án

Thừa phát lại được trực tiếp lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án, đây là một điểm mạnh trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại so với hoạt động xác minh của chấp hành viên. Nhờ ưu thế này mà quyết định phong tỏa tài khoản ngân hàng được ban hành, ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán tài sản, bảo đảm quyền lợi của người được Thi hành án.

>>> Dịch vụ xác minh truy tìm tài sản phục vụ thi hành án

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định hoạt động xác minh điều kiện Thi hành án là trách nhiệm của Chấp hành viên, việc xác minh là miễn phí. Do vậy, hoạt động xác minh điều kiện của Thừa phát lại hiện được thực hiện ít bởi nếu đương sự có yêu cầu Thừa phát lại đi xác minh thì phải ký hợp đồng dịch vụ, có thu phí, khiến người dân không đến “nhờ” Thừa phát lại xác minh. Tuy vậy, có nhiều trường hợp Chấp hành viên xác minh không hiệu quả hoặc đương sự thấy việc xác minh của Chấp hành viên có “vấn đề” thì đã đến tham vấn Thừa phát lại, yêu cầu Thừa phát lại xác minh.

Khác việc xác minh của Chấp hành viên, hoạt động xác minh của Thừa phát lại linh động, mặc dù phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan nhưng theo Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN thì việc Thừa phát lại xác minh ở ngân hàng, tổ chức tín dụng có cởi mở hơn. Cụ thể là Thừa phát lại được xác minh trực tiếp tại tổ chức tín dụng và lập biên bản trực tiếp về việc xác minh, tránh mất thời gian chuyển văn bản mà trong thời hạn 3 ngày làm việc thì đối tượng có thể “tẩu tán” tài sản, hậu quả sẽ không khắc phục được. Thông thường trong những trường hợp này, Thừa phát lại vận dụng Thông tư liên tịch nêu trên để yêu cầu trực tiếp lập biên bản xác minh. Khi xác minh tài khoản có tiền thì có thể đề nghi cơ quan thi hành án ra quyết định phong tỏa, từ đó giữ lại được tài sản.Do vậy, hoạt động xác minh của Thừa phát lại trở nên thuận lợi hơn, hiệu quả cho người dân hơn và đó cũng là thế mạnh để người dân tìm đến Thừa phát lại.

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục