Lập vi bằng ghi nhận việc giao thông báo đòi nhà cho thuê

Vợ chồng bà Đỗ Thị T có thuê nhà của ông Ngô Văn B để ở, thanh toán 3 tháng một lần vào đầu kỳ thanh toán, tuy nhiên, hai tháng trở lại đây bà Đỗ Thị T không thanh toán tiền thuê theo thỏa thuận, cố tình trây ì không chịu trả, không chịu chuyển đi, ông Ngô Văn B đến văn phòng Luật sư tư vấn làm sao để đòi được nhà cho thuê một cách hợp pháp.

lập vi bằng giao thông báo, đòi nhà cho thuê

Sau khi nghe Luật sư tư vấn, ông Ngô Văn B có đề nghị Văn phòng Dịch vụ lập vi bằng - Lập vi bằng ông B giao thông báo yêu cầu vợ chồng bà T trả nhà để làm chứng cứ khi cần thiết.

Một số Vi bằng phổ biến liên quan đến việc giao Thông báo:

  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo lấy lại nhà;
  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo đòi nợ, yêu cầu thanh toán nợ;
  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo bàn giao nhà theo thỏa thuận;
  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà và thanh lý Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn;
  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà;
  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo, đơn kiến nghị, đơn đề nghị .. gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Ghi nhận sự kiện hành vi giao nhận thông báo triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty.

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục