LẬP VI BẰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

LẬP VI BẰNG NHÀ ĐẤT

Lập Vi bằng nhà đất, giao nhận tiền, dồn điền, đổi thửa, cho thuê cho mượn đất...

VI BẰNG THỪA KẾ, DI CHÚC

Vi bằng ghi nhận việc lập thừa kế của người để lại di sản thừa kế

THU GIỮ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Lập Vi bằng hỗ trợ ngân hàng khi thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết 42/2017/QH14

VI BẰNG TÀI SẢN VỢ CHỒNG

Xác nhận tình trạng tài sản trước khi kết hôn, trong hôn nhân và sau hôn nhân

VI BẰNG DOANH NGHIỆP

Ghi nhận cuộc họp công ty
kiểm kê tài sản doanh nghiệp, M&A...

VI BẰNG HIỆN TRẠNG

Ghi nhận hiện trạng xây dựng, đất đai
ranh giới thửa đất, hiện trạng trên đất...

MUA CHUNG TÀI SẢN

Lập vi bằng mua chung tài sản,
nhờ người khác đứng hộ tên tài sản...

VI BẰNG VAY TIỀN

Đảm bảo đúng quy định pháp luật
làm chứng cứ khi xảy ra tranh chấp...

VI BẰNG DU HỌC, LAO ĐỘNG

Ghi nhận thỏa thuận, cam kết, bảo lãnh cho đi người lao động, du học...

VI BẰNG INTERNET

ghi nhận nói xấu online; vi phạm bản quyền, cạnh tranh không lành mạnh trên mạng...

TRUY TÌM TÀI SẢN

Xác minh điều kiện, truy tìm tài sản
phục vụ cho việc thi hành án...

LUẬT SƯ TƯ VẤN

Tư vấn, soạn thảo Văn bản kèm theo Vi bằng, Tranh tụng, Đại diện theo ủy quyền...
XEM TIẾP

ĐĂNG KÝ LẬP VI BẰNG VÀ DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

TIN TỨC - VĂN BẢN PHÁP LÝ

ic-phone
ic-map ic-zalo ic-phone ic-messenger ic-contact