Vi bằng phổ biến liên quan đến Bất động sản

Vi bằng về hiện trạng bất động sản giúp người dân xác lập, lưu giữ lại chứng cứ về hiện trạng bất động sản trước khi chuyển dịch quyền sử dụng bất động sản (như cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, bàn giao...)

vi bằng bất động sản, vi bằng mua bán nhà đất

Vậy, khi nào quý khách cần đến vi bằng hiện trạng do Thừa phát lại lập:

- Nhà mới xây, thấy hàng xóm chuẩn bị động thổ, quý khách sợ nhà mình bị ảnh hưởng, cần có gì đó để chứng minh nhà còn nguyên vẹn, làm căn cứ yêu cầu bồi thường khi có các hiện tượng như nứt, lún ảnh hưởng đến kết cấu nhà...

- Trước khi xây nhà, quý khách thấy các nhà xung quanh đã xuống cấp có nguy cơ hư hỏng, quý khách sợ nhà xung quanh có thể “bắt vạ”...

- Nhà thì đang xây, chủ thầu lặn mất tăm, quý khách cần làm gì để tiếp tục xây, mà không sợ chủ thầu phạt vạ?

- Quý khách mua nhà/tài sản, lại cho chủ nhà lưu cư (ở nhờ), quý khách lấy gì chứng minh những tài sản đã mua, mà không sợ người bán tháo dỡ hoặc bê vác mang đi hết những gì có giá trị?

- Quý khách cho thuê nhà, lấy gì chứng minh bên thuê làm hư hỏng, mất mát tài sản khi trả lại nhà thuê?

- Quý khách cho thuê nhà, lấy gì chứng minh bên thuê sử dụng nhà sai mục đích?

- Khi quý khách bị lấn/ chiếm nhà, đất?

- Khi quý khách bị cản trở việc khai thác, sử dụng tài sản?

- Quý khách muốn thu giữ tài sản cho thuê/mượn/ở nhờ, mà sợ bên thuê/mượn/ở nhờ tố cáo việc mất mát tài sản trong quá trình thu giữ?

- Quý khách muốn minh bạch hóa quá trình thu giữ tài sản theo quy định của pháp luật?

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục