Lập vi bằng ghi nhận các sự việc của doanh nghiệp

Doanh nghiệp dự kiến mở một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần), Họp hội đồng thành viên (Công ty TNHH), Hội đồng kỷ luật hoặc một cuộc họp khác để ra những quyết sách quan trọng đến công ty. Đây là một cuộc họp quan trọng và đang tiềm ảnh phát sinh tranh chấp giữa các bên có liên quan.

vi bằng doanh nghiệp, lập vi bằng, vi bằng cuộc họp

Vì vậy, để cuộc họp diễn ra hợp lệ cả về Hình thức lẫn nội dung tránh những sai sót pháp lý không mong muốn có thể xảy ra. Thừa phát lại sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý cũng như các vấn đề cần tuân thủ khi tiến hành cuộc họp, các phương thức diễn ra trong quá trình họp. Đồng thời, trong quá trình đó Thừa phát lại sẽ lập Vi bằng ghi nhận lại toàn bộ quá trình tiến hành cuộc họp để làm bằng chứng về sau khi có xảy ra tranh chấp.

Một số loại vi bằng phổ biến liên quan đến Doanh nghiệp:

  • Lập vi bằng ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/họp Hội đồng quản trị/ Họp hội đồng thành viên/Hội đồng kỷ luật lao động ghi nhận đầy đủ, chi tiết, khách quan các hành vi, sự kiện thực tế diễn ra trong quá trình tổ chức từ thủ tục tiếp nhận thành viên, tiếp nhận khách mời đến khai mạc cuộc họp; diến biến cuộc họp; Nội dung cuộc họp và cho đến khi kết thúc;
  • Lập vi bằng ghi nhận việc bàn giao hồ sơ, chứng từ khi chuyển nhượng doanh nghiệp, bàn giao công việc;
  • Lập vi bằng ghi nhận việc mua bán cổ phần, sáp nhập, tái cấu trúc lại doanh nghiệp;
  • Lập vi bằng ghi nhận các giao dịch trong kinh doanh và trong việc giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai mà các doanh nghiệp không lường trước được...

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục