Vi bằng ghi nhận các sự kiện ký kết Hợp đồng xây dựng và thi công xây dựng

Công ty Alpha có điện thoại đến Dịch vụ lập vi bằng yêu cầu lập Vi bằng buổi làm việc giữa Công ty Alpha và Công ty NUMB về việc thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng.

lập vi bằng ký hợp đồng xây dựng, lập vi bằng xây dựng

Để đảm bảo căn cứ vững chắc, các bên tham gia hợp đồng thực hiện nghiêm túc, ngoài Hợp đồng được thảo luận, ký kết, hai Doanh nghiệp đã thống nhất mời Thừa phát lại ghi nhận lại Hợp đồng hai bên đã ký kết để có căn cứ vững chắc trong quá trình thực hiện toàn bộ nội dung của Hợp đồng, là căn cứ để các bên và cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh, tranh chấp, khiếu kiện nếu xảy ra trong quá trình thực hiện hoặc sau khi thực hiện Hợp đồng.

Thừa phát lại giải thích cho các Bên về Vi bằng, giá trị pháp lý của Vi bằng và được Người yêu cầu, bên tham gia lập Vi bằng đồng thuận nhất trí cao.

Ngoài việc lập Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi ký kết Hợp đồng xây dựng, chúng tôi còn lập Vi bằng ghi nhận các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng như:

  • Ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề trước khi công trình xây dựng được khởi công;
  • Ghi nhận tiến độ thi công xây dựng công trình trong bất kì giai đoạn nào để đảm bảo tính công bằng, chính Ghi khi phát sinh tranh chấp với các nhà thầu về việc chậm trễ trong khi thi công, làm sai hợp đồng trong xây dựng;
  • Ghi nhận hiện trạng công trình bị lấn chiếm trái pháp luật để tạo chứng cứ pháp lý trước khi tiến hành thủ tục yêu cầu bên lấn chiếm chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại;
  • Ghi nhận hiện trạng nhà cửa, công trình xây dựng bị nứt, lún, đổ vỡ… do việc thi công công trình xây dựng liền kề gây ra hoặc để làm căn cứ xin sửa chữa, xây dựng công trình mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục