Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Đây là nội dung tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ quy định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, Hôn nhân và gia đình, Thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị định quy định chung về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động luật sư, hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động công chứng, thừa phát lại, hoạt động giám định tư pháp;...

TẢI VỀ: Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục