Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 của Thành phố Hà Nội

Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung quyết định cụ thể như sau:

 

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục