Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà xưởng và tài sản khi cho thuê

Khi thực hiện giao kết hợp đồng bên cho thuê nhà xưởng, doanh nghiệp thuê có thể thỏa thuận thuê kèm các tài sản bên trong nhà xưởng, đồng thời bên cho thuê thỏa thuận với bên thuê nhà xưởng phải trả lại nguyên trạng nhà xưởng như lúc ban đầu khi giao kết hợp đồng thuê nhà xưởng.

vi bằng hiện trạng, vi bằng nhà xưởng, lập vi bằng

Trường hợp bên cho thuê nhà xưởng cho thuê có bao gồm các tài sản, vật dụng khác bên trong nhà xưởng thì khi bàn giao cần phải liệt kê, miêu tả tất cả các tài sản, vật dụng đó một cách chi tiết, cụ thể nhằm chứng minh việc có tồn tại và thiệt hại (nếu có) đối với các tài sản, vật dụng đó sau khi hết thời hạn thuê.

Nhìn chung, nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê nhà xưởng gồm đối tượng hợp đồng, giá cả, thời điểm bàn giao, thời điểm trả tiền thuê, quyền và nghĩa vụ các bên… Còn hiện trạng của nhà xưởng thì không được miêu tả cụ thể, chi tiết điều này gây khó khăn trong việc xác định trách nhiệm bồi thường của bên thuê, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên cho thuê.

Vì vậy, các bên cần tạo lập một văn bản ghi nhận hiện trạng nhà xưởng khi cho thuê, cũng như danh mục những tài sản đính kèm và tình trạng sử dụng.

>>> Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nứt, lún khi xây dựng

Để có cơ sở giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan tài sản, vật dụng bên trong nhà xưởng, người cho thuê hoặc người thuê có thể yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận hiện trạng kiểm kê tài sản, vật dụng khi bàn giao để làm chứng cứ. Thừa phát lại sẽ ghi nhận, mô tả một cách chi tiết, cụ thể về diện tích, kết cấu, tình trạng nhà, tường, nền; chủng loại tài sản, số lượng, hiện trạng sử dụng bên trong xưởng… Đồng thời, kèm theo Vi bằng là hình ảnh hiện trạng tài sản, ghi hình quá trình kiểm kê và biên bản kiểm kê.

Vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà xưởng, kiểm kê tài sản này đính kèm khi bàn giao nhà, xưởng là chứng cứ để các bên thực hiện khi thanh lý hợp đồng, cũng như là cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau.

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục