Lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận, cam kết khi đi xuất khẩu lao động, du học

Để tránh rủi ro cho các bên tham gia các thỏa thuận, cam kết trong việc xuất khẩu lao động và du học, ngoài việc soạn thảo các văn bản thỏa thuận để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tham gia giao kết, chúng ta nên lập vi bằng để đảm bảo cam kết này được thực hiện trong thực tế.

lập vi bằng, vi bằng xuất khẩu lao động, vi bằng du học

Công ty CH có đến Văn phòng Dịch vụ lập vi bằng đề nghị Luật sư tư vấn và soạn thảo giúp công ty về sự thỏa thuận giữa Công ty CH với Người bảo lãnh cho người đi xuất khẩu lao động, du học và Người được bảo lãnh là người trực tiếp đi xuất khẩu lao động, du học, sau khi trao đổi công việc, để đảm bảo chứng cứ vững chắc về sau này Luật sư tư vấn đê nghị Công ty CH Lập vi bằng ghi nhận buổi làm việc giữa Công ty CH, Người bảo lãnh và Người được bảo lãnh,bởi Vi bằng là văn bản có giá trị chứng cứ để các bên thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong giao dịch dân sự và các quan hệ pháp lý phát sinh khác sau này.

Một số thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, du học phổ biến:

  • Xác nhận việc thỏa thuận, cam kết giữa Công ty đưa xuất khẩu lao động đi nước ngoài, người lao động và gia đình có người lao động đi xuất khẩu;
  • Vi bằng ghi nhận cam kết của du học sinh trong việc chứng minh tài chính để đi du học;
  • Ghi nhận thỏa thuận hợp tác giữa Công ty xuất khẩu lao động, Công ty tư vấn du học và các đối tác.

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục